اخبارعمرانمعماری

زمان ثبت نام آزمون ورودی کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۳۹۰

http://naghsh-negar.ir/wp-content/uploads/2011/02/sanjesh.jpg

اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره تاریخ و نحوه ثبت نام و هم چنین شرایط و ضوابط شرکت در آزمون ورودی کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال۱۳۹۰سازمان سنجش آموزش کشور بدین وسیله به اطلاع داوطلبان متقاضی ثبت نام در آزمون ورودی کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۳۹۰ می رساند که ثبت نام برای شرکت در آزمون مذکور از ساعت ۹ صبح روز سه شنبه ۳/۱۲/۸۹ به صورت اینترنتی آغاز می شود و در پایان روز دوشنبه ۹/۱۲/۸۹ پایان می پذیرد.

ادامه توضیحات در ادامه مطلب


۱ـ  شرایط عمومی‌ و اختصاصی‌ داوطلبان‌
داوطلبان‌ لازم‌ است‌ دارای‌ شرایط عمومی‌ و اختصاصی‌ به‌ شرح‌ زیر بوده‌ و از لحاظ مقررات‌ خدمت وظیفه‌ عمومی‌ منعی‌ نداشته‌ باشند.
۱-۱- شرایط عمومی‌
الف‌ ـ اعتقاد به‌ دین مبین اسلام‌ یا یکی‌ از ادیان‌ پذیرفته شده‌ در قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌.
ب‌ ـ پذیرفتن قانون اساسی و عدم مخالفت با نظام جمهوری اسلامی ایران.
ج‌ ـ عدم‌ وابستگی تشکیلاتی و هواداری احزاب و گروه‎های محارب و ملحد.
د ـ عدم سوءپیشینه کیفری به تشخیص مراجع ذی‌صلاح.
ﻫ ـ برخورداری‌ از توانایی‌ جسمی‌ لازم متناسب با رشته‌ انتخابی‌ و عدم‌ اعتیاد به‌ مواد مخدر.
و ـ داوطلبان واجد شرایط بدون توجه به محدودیت سنی می‌توانند در این آزمون ثبت‎نام و شرکت نمایند.
ز ـ دانشجویان یا فارغ‌التحصیلان دوره‌های کارشناسی و بالاتر مجاز به ثبت‌نام و شرکت در این آزمون نمی‌باشند.
۲-۱- شرایط اختصاصی‌
الف‌ ـ دارندگان ‌‌مدرک‌ کاردانی (فوق‌دیپلم) ناپیوسته و هم‎چنین مدرک کاردانی پیوسته نظام جدید آموزش متوسطه مورد تأیید شورای ‌عالی انقلاب‌ فرهنگی‌ یا وزارت‌ علوم‌، تحقیقات‌ و فناوری‌ و یا  وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌ و دانشجویان سال آخر مقطع کاردانی که حداکثر تا  تاریخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۰ فارغ‌التحصیل شوند، می‌توانند در این آزمون ثبت‌نام و شرکت نمایند و  در صورت قبولی اولیه (مجاز شدن)، برحسب ضوابط نسبت به انتخاب رشته‌ مبادرت کنند.
تبصره – دارندگان مدرک کاردانی پیوسته نظام جدید آموزش متوسطه (به استثناء کاردان‌های رشته تحصیلی کاردانی بهداشت مدارس که مدارک آنان از سوی وزارت آموزش و پرورش صادر شده است)، مجاز به شرکت در آزمون پذیرش دانشجو از دوره کاردانی به دوره کارشناسی ناپیوسته رشته‎های تحصیلی گروه آموزشی علوم پزشکی نمی‎باشند.
ب ـ فارغ‎التحصیلان کاردانی (فوق دیپلم) و دانشجویان نیمسال آخر مقطع کاردانی گروه آموزشی علوم پزشکی از لحاظ خدمات قانونی باید واجد شرط زیر باشند:
” بر اساس تصمیم متخذه در جلسه مورخ ۲۰/۲/۱۳۷۶ شورای معاونین وزارت بهداشت، درمان و آموزش علوم پزشکی ثبت‎نام و شرکت کلیه کاردان‎های گروه آموزشی علوم پزشکی بدون رعایت سهمیه‎های۳۰ درصد و ۷۰ درصد در آزمون ورودی دوره‎های کارشناسی ناپیوسته بلامانع خواهد بود، مشروط به اینکه مقطع کارشناسی ناپیوسته رشته تحصیلی آنان مشمول قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان باشد. در غیر این ‌صورت ملزم به انجام خدمات قانونی قبل از شرکت در آزمون خواهند بود.”
تبصره ـ دانشجویان مرد سال آخر مقطع کاردانی در رابطه با مسئله خدمت نظام وظیفه می‎توانند از معافیت تحصیلی برای شرکت در آزمون استفاده نمایند.
ج ـ پذیرفتگان گروه آموزشی علوم پزشکی پس از فارغ‎التحصیل شدن باید برابر طول مدت تحصیل، تعهد خدمت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش علوم پزشکی بسپارند و در صورت استنکاف از انجام تمام یا قسمتی از خدمت متعهد شده، باید دو برابر هزینه تحصیلات را تمام یا به تناسب مدتی که خدمت نکرده اند، بپردازند.
د ـ دارندگان مدرک تحصیلی با ارزش بالاتر از کاردانی (فوق دیپلم) حق شرکت در این آزمون را ندارند.
تبصره۱ـ دارندگان‌مدرک‌ معادل کاردانی(معادل فوق دیپلم) مشمول ماده ۲۷ آیین‎نامه آموزشی دوره‎های کاردانی و کارشناسی مصوب اسفندماه ۱۳۶۹ شورای عالی برنامه‎ریزی سابق که بر اساس مصوبه جلسه ۳۰۸ مورخ ۱۲/۹/۱۳۷۴ شورای عالی مذکور عنوان معادل از دانشنامه آنان حذف شده است، می‎توانند در این آزمون متقاضی رشته‎های کارشناسی ناپیوسته گروه آموزشی غیرپزشکی شوند.
تبصره۲ ـ بر اساس مصوبه یازدهمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۷۹ کلیه دارندگان گواهی اتمام دوره و مدرک معادل مقاطع کاردانی و کارشناسی نمی‌توانند در آزمون ورودی مقطع تحصیلی بالاتر (رشته‎های کارشناسی ناپیوسته گروه آموزشی علوم پزشکی) شرکت نمایند.
تبصره ۳ـ  با توجه به مصوبه جلسه شماره ۷۴۸ مورخ ۱۷/۱۱/۸۸  شورای برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانش‌آموختگان دوره‌های معادل کاردانی (دارندگان مدرک معادل) به شرط آن که دوره فوق با مجوز شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شده باشد و مدرک معادل آنان مورد تأیید وزارت متبوع باشد، می‌توانند با همان مدرک معادل در آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته برای ادامه تحصیل در مقطع تحصیلی بالاتر شرکت نمایند و در صورت قبولی ادامه تحصیل دهند.
ﻫ ـ دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه‎ها و مؤسسات آموزش عالی کشور (به استثناء مورد مذکور در بند الف از ردیف ۲-۲ شرایط اختصاصی) حق ثبت‎نام و شرکت در این آزمون را ندارند و در صورت شرکت با آنان طبق مقررات رفتار خواهد شد و اگر هم پذیرفته شوند، قبولی آنها «کان لم یکن» تلقی و یک نوبت از حداکثر دو نوبت قبولی برای آنان منظور خواهد شد.
وـ داوطلبان می‎توانند حداکثر دو نوبت در دوره روزانه آزمون پذیرفته شده و به مراکز آموزش عالی ذیربط معرفی گردند.
ز ـ پذیرفتگان رشته‌های تحصیلی دوره‌های روزانه در آزمون پذیرش دانشجو از دوره کاردانی به دوره کارشناسی ناپیوسته سال ۱۳۸۹، حق ثبت‎نام و شرکت در این آزمون را ندارند.
تبصره ـ پذیرفتگان مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی و هم‎چنین دوره‎های نوبت دوم (شبانه) کلیه دانشگاه‎ها و مؤسسات آموزش عالی در آزمون پذیرش دانشجو از دوره کاردانی به دوره کارشناسی ناپیوسته سال ۱۳۸۹، پس از انصراف قطعی از تحصیل و در صورت نداشتن مشکل نظام وظیفه (برای برادران) می‎توانند در این آزمون ثبت‎نام و شرکت نمایند.
ح ـ چنانچه در هر مرحله از ثبت‎نام و یا اشتغال به تحصیل مشخص گردد که داوطلب دارای یکی از شرایط مندرج در دفترچه راهنما نبوده است، بلافاصله از ثبت‎نام، شرکت در آزمون و یا ادامه تحصیل وی جلوگیری و مطابق ضوابط با وی رفتار خواهد شد.
ط- مطابق مصوبه ۸۷ شورای برنامه‌ریزی آموزشی و درسی علمی کاربردی مورخ ۱۲/۱۲/۸۵ ، دانشجویان دوره پودمانی ورودی سالهای ۱۳۸۳ و بعد چنانچه در آزمون ورودی مقاطع بالاتر که از طریق سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می‌گردد، پذیرفته شوند در صورتی که رشته فارغ‌التحصیلی با رشته قبولی یکسان باشد، از شرکت در آزمون جامع پودمانی معاف می‌گردند.
۳-۱-  مقررات‌ وظیفه‌ عمومی‌
براساس‌ اعلام‌ سازمان‌ وظیفه‌ عمومی‌ نیروی‌ انتظامی جمهوری اسلامی ایران‌، داوطلب‌ مرد لازم‌ است‌ یکی‌ از شرایط زیر را دارا باشد:
۱ـ دارا بودن کارت پایان خدمت.
۲ـ دارا بودن کارت معافیت دائم کفالت، پزشکی یا موارد خاص.
۳ـ متولد سال ۱۳۵۴ و قبل از آن. این قبیل مشمولان باید پس از اعلام قبولی در زمان ثبت‌نام کارت معافیت دائم (معافیت رهبری) را ارائه نمایند.
۴ـ دارا بودن دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غیبت که مهلت تاریخ اعزام به خدمت مندرج در آن در زمان ثبت‌نام سپری نشده باشد.
تبصره ۱ـ این افراد لازم است در تاریخی که توسط سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود به خدمت اعزام شوند. بدیهی است در صورت قبولی و دارا بودن سایر شرایط و ضوابط، در هر مرحله‌ای از خدمت وظیفه، از خدمت ترخیص خواهند شد. در غیر این صورت غایب محسوب شده و قبولی آنان «کان‌لم‌یکن» تلقی می‌گردد.
تبصره ۲ـ پذیرفتگانی که به هنگام ثبت‌نام در دانشگاه مدت ۶ ماه از تاریخ فراغت از تحصیل آنان در دوره کاردانی سپری نشده باشد، نیازی به اخذ و ارائه برگ اعزام به خدمت ندارند.
۵ـ ارائه گواهی موافقت از سازمان یا وزارتخانه مربوط برای مشمولان متعهد خدمت در سازمانها و یا وزارتخانه‌ها مبنی بر اینکه دوران تعهد خدمت آنان تا ۳۱/۶/۱۳۹۰ به پایان می‌رسد.
تبصره ـ ثبت‌نام و شرکت مشمولان متعهد خدمت در وزارت آموزش و پرورش با رعایت قوانین موضوعه و در صورت موافقت وزارتخانه ذیربط با منفک شدن از ادامه انجام تعهد و شروع مجدد تعهد پس از پایان تحصیل بلامانع خواهد بود.
۶ـ دانشجوی سال آخر مقطع کاردانی که تا تاریخ ۳۱/۶/۱۳۹۰ فارغ‌التحصیل می‌شود.
۷ـ پرسنل شاغل رسمی در نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران با ارائه گواهی موافقت از یگان مربوط.
۸- طلبه دارنده مدرک فوق دیپلم (کاردانی) مورد تایید به شرطی که مرکز مدیریت یکی از حوزه‌های علمیه یا شورای مدیریت حوزه علمیه خراسان رضوی و اصفهان تایید نمایند که معافیت تحصیلی وی در حوزه، پوششی برای تحصیل در دانشگاه نیست و طلبه قادر است ضمن اشتغال به تحصیل در حوزه به موازات آن در دانشگاه نیز تحصیل کند که در این صورت با همان معافیت تحصیلی حوزه، اشتغال به تحصیل وی در دانشگاه بلامانع است. بدیهی است هر موقع حوزه علمیه معافیت تحصیلی طلبه‌ای را خاتمه یافته اعلام کند، مشمول دیگر نمی تواند به عنوان دانشجو از معافیت تحصیلی دانشگاه استفاده نماید و باید به خدمت اعزام شود.
تبصره- افراد مذکور در بند ۸ لازم است قبل از ثبت‌نام در آزمون، موافقتنامه مذکور را از شورای مدیریت یکی از حوزه‌های علمیه فوق‌الذکر دریافت و به هنگام ثبت‌نام در دانشگاه ارائه نمایند.
۹- فارغ‌التحصیلان دوره‌ی کاردانی که حداکثر تا ۳۱/۶/۱۳۹۰ دوران خدمت وظیفه آنان به پایان برسد با ارائه کارت پایان خدمت به هنگام ثبت‌نام در دانشگاه.
تبصره- فارغ‌التحصیلان دوره کاردانی که حداکثر تا ۳۰/۱۱/۱۳۹۰ دوران خدمت آنان به پایان برسد منحصراً می‌توانند کد رشته محلهای نیمسال دوم (در صورت وجود) را انتخاب نمایند.
۱۰- مشمولان غایب به هیچ‌وجه حق شرکت در آزمون را نداشته و در صورت شرکت و قبولی، مجوز تحصیلی برای آنان صادر نگردیده و دانشگاهها مجاز به ثبت‌نام از آنان نمی‌باشند.
۱۱- مشمولان دارای برگه معافیت موقت پزشکی(بدون غیبت) که حداکثر یک ماه از تاریخ خاتمه معافیت موقت سپری نشده باشد.
۱۲- سربازان وظیفه فارغ‌التحصیل دوره کاردانی در حین خدمت و بدون غیبت اولیه و بدون سابقه اخراج و انصراف از دانشگاه با اعلام قبولی از سوی دانشگاه و صدور مجوز تحصیل از سوی سازمان وظیفه عمومی.
۱۳- مدت تحصیل در دوره کارشناسی ناپیوسته حداکثر ۳ سال می‌باشد که در صورت بروز مشکل با تأیید شورای موارد خاص دانشگاهها یک نیمسال تحصیلی قابل افزایش است.
۴- شرایط و ضوابط ثبت‌نام اتباع خارجی
داوطلبان شرکت کننده اتباع غیر ایرانی، باید علاوه بر شرایط عمومی و اختصاصی این آزمون، دارای شرایط زیر باشند و بند مربوط را در تقاضانامه ثبت‌نام اینترنتی علامتگذاری نمایند.
۱- ثبت‌نام اتباع غیر ایرانی مقیم ایران منوط به داشتن یکی از مدارک اقامتی یا شناسایی معتبر زیر می‌باشد.
۱-۱- گذرنامه که دارای پروانه اقامت با حداقل شش ماه اعتبار باشد.
۲-۱- دفترچه پناهندگی سیاسی صادره از سوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
۳-۱- کارت هویت ویژه اتباع غیرایرانی دارای اعتبار در سال ۱۳۸۹، صادره از سوی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور.
۴-۱- کارت آمایش مرحله ششم صادره از سوی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور.
تبصره – در هر مرحله‌ای مغایرت شرایط داوطلب با شرایط اعلام شده فوق‌الذکر، از سوی مراجع ذی‌صلاح تشخیص داده شود، از ادامه مراحل گزینش یا تحصیل وی جلوگیری خواهد شد.
۲- ثبت‌نام پذیرفتگان غیر ایرانی و اجرای روند امور کنسولی آنان براساس مفاد شیوه‌نامه ثبت‌نام و پذیرش شدگان غیرایرانی که به تصویب کارگروه دانشجویان غیرایرانی رسیده است، انجام می‌پذیرد.
۳- داوطلبان غیرایرانی ملزم به مطالعه دقیق مندرجات دفترچه‌های راهنمای آزمون بوده و هیچ عذری مبنی بر عدم اطلاع از مفاد دفترچه‌ها، پذیرفته نیست.
۴- چنانچه اتباع غبرایرانی که در ردیف پذیرفتگان نهائی این آزمون قرار گرفته‌اند در زمان ثبت‌نام بند ۱۳ تقاضانامه را علامتگذاری ننموده باشند، پذیرش آنان لغو خواهد شد.
۵- تحصیل همزمان اتباع غیر ایرانی شاغل به تحصیل در موسسات آموزش عالی در واحدهای آموزشی دانشگاه پیام نور، جامع علمی کاربردی و مرکز جامعه المصطفی(ص) العالمیه ممنوع می‌باشد.
۶- اتباع غیرایرانی مجاز به انتخاب رشته‌های تحصیلی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در مناطق ممنوعه تردد و اسکان اتباع خارجی نمی‌باشند. جدول مناطق ممنوعه برای تردد و اقامت اتباع غیرایرانی در دفترچه راهنمای انتخاب رشته (دفترچه شماره ۲) درج خواهد شد.
۷- پذیرش اتباع غیر ایرانی در رشته‌هایی که منجر به ایجاد تعهداتی برای جمهوری اسلامی ایران شود (از جمله تعهدات استخدامی) و برخی رشته‌های خاص و حساس اکیداً ممنوع می‌باشد.
۸-  کلیه پذیرفتگان غیرایرانی آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته در دوره‌های روزانه نیز، ملزم به پرداخت شهریه تحصیلی طبق مصوبات وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشند.
۹- دارا بودن معدل کل مدرک کاردانی حداقل ۱۴ از ۲۰ برای پذیرفتگان دوره کارشناسی ناپیوسته.
۱۰- جمهوری اسلامی ایران هیچگونه تعهدی در خصوص اقامت خانواده پذیرفتگان (به استثنای همسر و فرزند دارای اقامت قانونی دانشجو) ندارد.
۱۱- از اتباع خارجی فقط اتباع غیرایرانی مقیم جمهوری اسلامی ایران، مجاز به شرکت در آزمون‌ کاردانی به کارشناسی ناپیوسته می‌باشند.
۱۲- کلیه اتباع خارجی متقاضی ثبت‌نام و شرکت در آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته، در صورت دارا بودن شرایط و ضوابط اعلام شده، لازم است در زمان ثبت‌نام با مراجعه به پایگاه اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org و ورود به لینک مربوط نسبت به تکمیل اطلاعات درخواستی اقدام نمایند؛ که پس از تکمیل اطلاعات مورد درخواست در پایگاه اینترنتی، به این دسته از داوطلبان یک کد پیگیری ۱۳ رقمی داده خواهد شد که می‌بایست این کد را دقیقاًً در محل مخصوصی که در بند ۱۳ تقاضانامه ثبت‌نام، پیش‌بینی شده است درج نمایند.

۲- امتحان و  روش گزینش دانشجو
در آزمون سال ۱۳۹۰، داوطلبان رشته‌های مختلف تحصیلی دوره‌های روزانه، نوبت دوم (شبانه)، الکترونیکی (مجازی) و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی گروه‎های آموزشی مختلف و هم‌چنین فرهنگیان شاغل رسمی و یا پیمانی متقاضی ادامه تحصیل از دوره کاردانی به دوره کارشناسی ناپیوسته از طریق آزمون ورودی و با روش زیر پذیرفته می‌شوند:
الف ـ آزمون ورودی برای رشته‌های امتحانی گروه آموزشی علوم پزشکی شامل مواد عمومی، پایه (رشته‌های امتحانی علوم آزمایشگاهی و اتاق عمل آزمون پایه ندارند) و اختصاصی، برای گروه آموزشی دامپزشکی (رشته علوم ‌آزمایشگاهی دامپزشکی) شامل مواد عمومی، پایه، اصلی و اختصاصی و برای رشته‌های امتحانی سایر گروه‌های آموزشی شامل مواد عمومی و اختصاصی می‌باشد که به منظور سنجش و تعیین میزان آمادگی و آشنایی داوطلبان با پایه‌های اساسی و اصولی رشته‌های مذکور برگزار می‌شود.
ب ـ پس از انجام آزمون، نمره کل داوطلبان براساس ضوابطی که در دفترچه راهنمای شماره ۱آزمون درج گردیده، محاسبه و با توجه به اولویت نمرات در رشته‌های انتخابی، گزینش به یکی از روشهای زیر انجام خواهد شد:
۱- روش متمرکز
الف- عادی:گزینش نهایی داوطلبان در این قبیل رشته‌ها براساس نمره کل اکتسابی حاصل از مواد امتحانی مندرج در کارنامه اولیه و برحسب کد رشته محل‌های انتخابی در فرم انتخاب رشته اینترنتی انجام خواهد شد.
ب- شرایط خاص : اسامی معرفی‌شدگان چندبرابر ظرفیت این قبیل رشته‌ها، به منظور شرکت در مراحل مختلف مصاحبه اعلام و نتیجه نهایی نیز پس از اعمال نتیجه ارسال شده مراحل مختلف مصاحبه، معاینه و سایر مراحل مختلف گزینش توسط هیأت مرکزی گزینش موسسه ذیربط به سازمان سنجش آموزش کشور، در دهه سوم شهریور ماه سال ۱۳۹۰همزمان با اعلام نتایج نهایی رشته‌های متمرکزعادی اعلام خواهد شد.
۲- روش نیمه‌متمرکز: این دسته از رشته‌ها نیاز به مراحلی مانند مصاحبه، معاینه، آزمون علمی و یا عملی دارند. لذا پذیرش در این رشته‌ها منحصراً برای نیمسال دوم سال تحصیلی خواهد بود. ضمناً اسامی معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت این قبیل رشته‌ها همزمان با اعلام نتایج نهایی رشته‌های متمرکز(بند۱ فوق) به منظور انجام مراحل مختلف گزینش همراه با برنامه زمانی و مکان مراجعه در پایگاه اینترنتی سازمان اعلام خواهد شد. بدیهی است اعلام نتیجه نهایی پس از انجام مراحل فوق برای نیمسال دوم در پایان دیماه و یا حداکثر نیمه اول بهمن ماه خواهد بود.
ج – پذیرفتگان از محل کد رشته‌های بومی بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای موظف به سپردن تعهد محضری برای بازگشت به استان بومی خود و خدمت به میزان یک تا دو برابر مدت تحصیل بستگی به سهمیه مورد استفاده می‌باشند.
۳ – سهمیه‌ ایثارگران
هر یک ‌از داوطلبان ‌متقاضی‌ سهمیه‌ ایثارگران می‌توانند بر اساس‌ شرایط خود که ‌در بندهای‌ «الف‌» تا « ج» ذیل ‌آمده ‌است، ‌متقاضی‌ این‌ سهمیه‌ شوند.
الف) رزمندگانی که بر اساس ماده ۱ و تبصره‌های چهارگانه ماده مذکور در آیین‌نامه اجرایی قانون ایجاد تسهیلات برای ‌ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب‌ بسیجی ‌به دانشگاه‌ها و مؤسسات‌ آموزش ‌عالی‌ از تاریخ ‌۳۱/۶/۱۳۵۹ لغایت‌ ۳۱/۶/۱۳۶۷ حداقل‌ شش‌ (۶) ماه‌ متوالی‌ یا متناوب‌ داوطلبانه‌ در مناطق‌ عملیاتی ‌جبهه‌های‌ نبرد حق‌ علیه‌ باطل‌ حضور داشته‌اند، لازم‌ است‌ ضمن مراجعه به ارگان ذیربط (سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا وزارت جهاد کشاورزی) نسبت به تکمیل فرم مخصوص استفاده از سهمیه رزمندگان اقدام نمایند تا آمار و اطلاعات آنان بعد از زمان ثبت‌نام توسط ستاد مشترک سپاه پاسداران (سازمان بسیج مستضعفین) یا وزارت جهادکشاورزی مورد تائید نهائی قرار گیرد.
تذکرمهم: داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه رزمندگان ارگان سپاه پاسداران(سازمان بسیج مستضعفین) لازم است پس از تکمیل فرم مخصوص استفاده از سهمیه رزمندگان نسبت به دریافت کدرهگیری ۱۲ رقمی از واحد مربوط اقدام و آن را در زمان ثبت‌نام در محلی که در تقاضانامه اینترنتی در نظر گرفته شده درج نمایند.
تبصره ‌۱- کد رهگیری ۱۲ رقمی برای هر آزمون در هر سال متفاوت می‌باشد. لذا داوطلبان ضرورت دارد برای ثبت‌نام در هر آزمون با مراجعه به واحد مربوط نسبت به دریافت کد رهگیری ۱۲ رقمی مخصوص همان آزمون اقدام کنند.
تبصره‌۲- مناطق‌ عملیاتی‌ بر اساس‌ مصوبات‌ شورای‌ عالی‌ دفاع‌ تعیین‌ می‌شود.
تبصره‌۳- مدت‌ حضور یا خدمت‌ در جبهه‌ سربازان‌ و پاسداران‌ وظیفه‌ و همچنین‌ تعهدات‌ و مأموریت‌های‌ خدمتی‌ پرسنل‌ وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و ارگان‌های‌ نظامی‌ در جبهه‌ و نیز طرح‌ ۶ ماهه‌ دانشجویان‌ دانشگاه‌ها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالی‌، حضور داوطلبانه‌ تلقی‌ نمی‌شود.
تبصره ۴- نیروهای فعال بسیجی و بسیجیان عادی پایگاه‌های مقاومت بسیج مشمول استفاده از سهمیه رزمندگان نمی‌شوند.
تبصره ۵- فرزندان و همسران رزمندگانی که منحصراً مدت حضور در جبهه را دارند، مشمول استفاده از این سهمیه نخواهند بود.
تبصره۶- داوطلبان ‌متقاضی ‌استفاده ‌از سهمیه ‌رزمندگان (سازمان بسیج مستضعفین) درصورت ‌عدم‌ تایید سهمیه ‌به‌ واحدهای ‌تابعه‌ شهرستانهای ‌محل‌ تشکیل پرونده مراجعه ‌نمایند.
ب) جانبازان‌ ۲۵% و بالاتر‌، فرزند و همسر جانبازان ۵۰% و بالاتر، آزادگان‌ و فرزندان‌ و همسران‌ آنان‌، و همچنین‌ فرزندان ‌و همسران‌ شهدا، مفقودین ‌و اسرا برای ‌استفاده‌ از سهمیه ایثارگران باید براساس‌ ضوابط مندرج‌ در بند ذیل‌ اقدام‌ کنند.
این قبیل داوطلبان ضمن مراجعه به پایگاه اینترنتی ایثار به نشانی: WWW.isaar.ir با درج کد ملی و کد ایثارگری و اطلاعات لازم در لینک مربوط کد ۱۲ رقمی پیگیری دریافت دارند و آن را در بند ۱۰ تقاضانامه ثبت‌نام اینترنتی درج نمایند. پس از آن ضمن مراجعه به پایگاه اینترنتی ایثار در قسمت پیگیری سهمیه از وضعیت تأیید یا عدم تأیید سهمیه خود مطلع شوند و در صورت هرگونه مشکل با شماره تلفن‌های مندرج در پایگاه اینترنتی ایثار (سامانه تأیید سهمیه)تماس حاصل نمایند. با توجه به متفاوت بودن کدپیگیری ۱۲ رقمی در هر آزمون و در هر سال، داوطلبان ضرورت دارد برای ثبت‌نام در هر آزمون با مراجعه به این پایگاه اینترنتی نسبت به دریافت کد پیگیری ۱۲ رقمی مخصوص آن آزمون اقدام کنند.
تبصره- در این آزمون، خانواده محترم شهدا (خواهر و برادر شهید) دارای سهمیه نمی باشند و شامل سهمیه ایثارگران نمی‌شوند.
تذکرمهم: جانبازان ‌با درصد جانبازی حداقل ۲۵% و آزادگان در صورت دارا بودن مدت حضور در جبهه، ضمن درج کدپیگیری در بند ۱۰ تقاضانامه ثبت‌نامی، به ارگان ذیربط (سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا وزارت جهاد کشاورزی) مراجعه و با ارائه کارت جانبازی و یا آزادگی، فرم مخصوص استفاده از مدت حضور در جبهه را تکمیل نمایند، تا آمار و اطلاعات آنان بعد از زمان ثبت‌نام، توسط ستاد مشترک سپاه ‌پاسداران (سازمان بسیج مستضعفین) و یا وزارت جهاد کشاورزی مورد تائید نهائی قرارگیرد و درگزینش نهائی به مدت جبهه معادل شده با درصد جانبازی و مدت اسارت اضافه گردد.(این قبیل داوطلبان نیازی به دریافت کدپیگیری ۱۲ رقمی از ارگان سپاه پاسداران (سازمان بسیج مستضعفین) ندارند و ملاک شناسایی آنان همان کد ۱۲ رقمی دریافتی از سایت ایثار می‌باشد).
ج) بر اساس‌ تبصره ‌۲ ماده ‌۱۰ آیین‌نامه ‌اجرایی‌ قانون ‌ایجاد تسهیلات‌ برای‌ ورود رزمندگان‌ و جهادگران‌ داوطلب ‌بسیجی‌ به‌ دانشگاه‌ها و مؤسسات‌ آموزش ‌عالی‌ مصوب ۱۸/۲/۱۳۶۸ هیأت‌ محترم‌ وزیران و قانون اصلاح‌ قانون‌ مذکور مصوب ۱۱/۹/۷۱ مجلس‌ محترم‌ شورای‌ اسلامی‌، داوطلبانــی‌ که‌ از سـال‌ ۱۳۶۸ به‌ بعد یک‌ نوبت‌ با سهمیه‌ رزمندگان‌ در آزمون‌های‌ ورودی‌ پذیرفته‌ شده‌اند، در صورتی‌ که‌ دارای‌ حداقـل‌ مدت‌ ۱۲ ماه‌ حضور داوطلبانه‌ در جبهه‌های‌ نبرد حق‌ علیه‌ باطل ‌باشند، با توجه به تذکر مهم فوق می‌توانند در این‌ آزمون‌ با سهمیه‌ رزمندگان‌ شرکت‌ نمایند. در غیر این‌ صورت‌ حق‌ استفاده‌ از سهمیه‌ رزمندگان‌ در آزمون‌ کاردانی به کارشناسی ناپیوسته ‌سال‌ ۱۳۹۰ را نخواهند داشت‌.
تذکرمهم‌: داوطلبان‌ واجد شرایط که با استفاده از سهمیه ایثارگران در آزمون‌‌ کاردانی به کارشناسی ناپیوسته ‌سنوات‌ گذشته ‌شرکت‌ کرده‌اند، لازم است برای‌ استفاده‌ از سهمیه‌ ایثارگران ‌در این آزمون طبق توضیحات فوق عمل نمایند. ضمناً کلیه داوطلبان (رزمنده، شاهد و ایثارگر ) در این آزمون در سهمیه ایثارگران (رزمندگان)گزینش می‌شوند.
۴- شرایط و ضوابط  فرهنگیان شاغل رسمی و یا پیمانی وزارت آموزش و پرورش
۱ـ دارا بودن حکم کارگزینی مبنی بر استخدام رسمی یا پیمانی در زمان ثبت‌نام در آزمون(مشروط به تداوم اشتغال در آموزش و پرورش).
تبصره : تاریخ صدور حکم استخدام رسمی و یا پیمانی داوطلبان باید قبل از ۱۰/۱۲/۱۳۸۹ باشد در غیر اینصورت مجاز به علامتگذاری بند مربوط به اشتغال این دسته از داوطلبان نمی‌باشند.
۲ـ دارا بودن فرم موافقتنامه کتبی مبنی بر موافقت با ادامه تحصیل شاغلان رسمی یا پیمانی از اداره آموزش و پرورش محل خدمت خود بر‌اساس شرایط مندرج در فرم معلم و دستورالعملهای مربوط( داوطلبان باید برای دریافت این فرم به ادارات آموزش و پرورش محل خدمت خود – صادر کننده حکم کارگزینی – مراجعه نمایند). این دسته از داوطلبان لازم نیست این فرم را به سازمان سنجش آموزش کشور ارسال نمایند و می‌بایست آن‌را نزد خود نگهدارند تا درصورت قبولی به موسسه محل قبولی ارائه نمایند.
تبصره: عدم ارائه فرم معلم توسط محل خدمت به منزله نداشتن شرایط ثبت‌نام در آزمون است. لذا درصورتی که داوطلب بدون داشتن موافقتنامه کتبی(فرم معلم) در آزمون شرکت نموده، پذیرفته شود قبولی وی “کان لم یکن” تلقی خواهد شد.
۳ـ دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی (فوق دیپلم) مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا گواهی فراغت از تحصیل حداکثر تا تاریخ ۳۱/۶/۱۳۹۰ برای رشته‌های تحصیلی نیمسال اول و ۳۰/۱۱/۱۳۹۰ برای رشته‌های تحصیلی نیمسال دوم.
۴- دارندگان مدرک تحصیلی معادل کاردانی، فقط به شرط قبولی در آزمون جامع دارندگان مدرک معادل ، مجاز به شرکت در آزمون خواهند بود.
۵- عدم اشتغال به تحصیل در هر یک از دوره‌های تحصیلی اعم از پیوسته، ناپیوسته و … در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی یا غیردولتی .
۶- فرهنگیانی که به هر نحوی قبلاً مدرک کارشناسی (پیوسته یا ناپیوسته) و بالاتر از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی یا آزاد بصورت معادل یا غیر معادل دریافت نموده‌اند مجاز به انتخاب رشته‌های تحصیلی ویژه فرهنگیان نمی‌باشند.
۷- چنانچه آمار پذیرفتگان در هر یک از کدرشته محل‌ها، برای تشکیل کلاس به حد نصاب لازم نرسد، قبولی این افراد در آزمون “کان لم یکن” می‌شود.
۸- کلیه رشته‌های تحصیلی ویژه فرهنگیان در گروههای مختلف امتحانی، مخصوص شاغلان رسمی و یا پیمانی واجد شرایط آموزش و پرورش می‌باشد، لذا سایر داوطلبان اعم از قراردادی، قرارداد تطبیقی نهضت سواد آموزی، شرکتی، معلمان حق التدریس، آموزشیاران نهضت سوادآموزی، حق‌التدریسی‌های مدارس غیرانتفاعی  و …، مجاز به انتخاب این رشته‌ها  نبوده و در صورت انتخاب و قبول شدن، قبولی آنان “کان لم یکن”  خواهد شد.
۹- علاوه بر شرایط و ضوابط اختصاصی یادشده، رعایت شرایط عمومی و سایر ضوابط کلی مندرج در  دفترچه که داوطلبان ملزم به رعایت آن هستند، برای فرهنگیان الزامی است.
۱۰- با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری و ممنوعیت اعطای مأموریت آموزشی، فرهنگیان محترم در خارج از ساعت اداری موظف خود می‌توانند، ادامه تحصیل دهند. (تلاش می‌شود در صورت امکان بعضی از کلاسها در روزهای پنج‌شنبه و جمعه تشکیل شود.)
تبصره- کلاس‌های نیمه‌حضوری دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در روزهای پنج‌شنبه و در صورت نیاز جمعه‌ها برگزار خواهد شد.
۱۱- تغییر رشته پس از ثبت‌نام در آزمون امکان‌پذیر نیست .
۱۲- چنانچه فردی با اطلاعات نادرست پذیرفته شود و یا متعاقب آن مشخص شود که شرایط لازم را نداشته است در هر مرحله از ثبت‌نام یا تحصیل، قبولی وی لغو می‌گردد  حسب مورد مکلف به پرداخت خسارتهای ناشی از آن خواهد بود.
۱۳- مسئولیت ناشی از عدم رعایت ضوابط عمومی و اختصاصی مندرج در  دفترچه به عهده داوطلب بوده و هیچگونه حقی برای وی ایجاد نمی‌کند.
۱۴- اولویت جذب در کلیه رشته‌های حضوری (روزانه و شبانه) دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی با فرهنگیان رسمی و یا پیمانی استان تهران می‌باشد.
نکات مهم:
۱- کلیه پذیرفتگان ملزم به گذراندن دروس پیش‌نیاز دانشگاهی و یا جبرانی (که توسط شورای آموزشی هر مرکز، بر اساس نمره خام آزمون ورودی و مدرک کاردانی آنان، تعیین و اعلام می‌شود.) می‌باشند.
۲- کلیه پذیرفتگان ملزم هستند علاوه بر “دروس دوره و پیش‌نیاز دانشگاهی یا جبرانی”، دروس تربیتی را( که مرکز آموزش نیروی انسانی، آمار و فن آوری اعلام نموده) نیز بگذرانند.
۳- امکان استفاده از خوابگاه برای دانشجویان مراکز تربیت معلم با رعایت ضوابط و مقررات مربوط، فراهم خواهد شد.
۵-  تکالیف‌ داوطلبان، مدارک لازم و مراحل ثبت‌نام اینترنتی
الف) تکالیف داوطلبان‌ برای‌ شرکت‌ در آزمون:‌
داوطلب‌ متقاضی‌ شرکت‌ در آزمون‌ باید یکایک‌ اقدامات‌ زیر را به‌ موقع‌ و در مهلت‌ مقرر انجام‌ دهد:
۱- مراجعه به پایگاه اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور یا  به ادارات پست، برای تهیه کارت اعتباری و دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته  سال ۱۳۹۰٫
۲- ثبت‌نام از طریق سایت اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور در زمان مقرر.
۳- مراجعه به سایت سازمان در تاریخ ۱۷/۱۲/۸۹ تا ۱۹/۱۲/۸۹ و مشاهده و کنترل اطلاعات ثبت‌نامی.
۵- پرینت کارت‌ شرکت در‌ آزمون، با مراجعه به پایگاه اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور‌ به نشانی: www.sanjesh.org در موعد مقرر.
۶- حاضر شدن در محل‌ و حوزه امتحانی تعیین‌ شده‌، شرکت در آزمون‌ و پاسخ دادن به سؤالها.
ب) ثبت‌نام‌ برای‌ شرکت‌ در آزمون:‌
ثبت‌نام برای شرکت در آزمون‌ کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۳۹۰‌، منحصراً از طریق پایگاه اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org امکان‌پذیر است. لذا داوطلبان لازم است به یکی از دو روش پرداخت هزینه به صورت اینترنتی و یا مراجعه به دفاتر پستی، که در زیر توضیح داده شده است، اقدامات لازم را به عمل آورند.
۱- روش اول (پرداخت اینترنتی):
۱-۱- مراجعه به پایگاه اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org
۲-۱- دریافت دفترچه راهنمای ثبت‌نام از طریق پایگاه اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور.
۳-۱- با توجه به اینکه پرداخت هزینه ثبت‌نام در این روش به صورت اینترنتی انجام می‌شود، داوطلبان لازم است به وسیله کارت‌های عضو شبکه بانکی شتاب که پرداخت الکترونیکی آنها فعال می‌باشد، با مراجعه به پایگاه اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور و پرداخت مبلغ ۰۰۰/۱۱۱ (یکصد و یازده هزار) ریال به عنوان وجه ثبت‌نام نسبت به ثبت‌نام اقدام نمایند.
۴-۱- آماده نمودن مدارک و اطلاعات مورد نیاز برای ثبت‌نام.
۲- روش دوم (مراجعه به دفاتر پستی):
۱-۲- مراجعه به دفاتر پستی برای تهیه دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون و کارت اعتباری .
۲-۲- پرداخت مبلغ ۰۰۰/۱۱۱ (یکصد و یازده هزار) ریال بابت دریافت یک کارت اعتباری ثبت‌نام و دفترچه راهنمای شرکت در آزمون.
تبصره – مبلغ ۰۰۰/۷ (هفت هزار) ریال بابت هزینه توزیع دفترچه راهنما و کارت اعتباری ثبت‌نام نیز توسط دفتر پستی، از داوطلب دریافت می‌گردد.
۳-۲- آماده نمودن مدارک و اطلاعات مورد نیاز برای ثبت‌نام.
پس از مطالعه دفترچه راهنمای شرکت در آزمون و آشنایی با کلیه شرایط و ضوابط آزمون، داوطلب باید با مراجعه به پایگاه اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی:  www.sanjesh.org نسبت به ثبت‌نام اقدام نماید. لازم به توضیح است که دفترچه راهنمای شماره ۱ (یک) آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته و همچنین نحوه ورود به پایگاه اینترنتی به منظور انجام و اقدامات لازم برای ثبت‌نام اینترنتی در پایگاه اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور آمده است
۶-تاریخ توزیع کارت و برگزاری آزمون
الف- کارت شرکت در آزمون از روز دوشنبه ۳/۵/۹۰ بر روی سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org قرار می گیرد تا داوطلبان بتوانند نسبت به پرینت آن اقدام نمایند.
ب_  آزمون ورودی کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۳۹۰براساس برنامه زمانی پش بینی شده در روز پنج شنبه ۶/۵/۹۰ برگزار خواهد شد.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور
برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن