تکنولوژی بتن و طرح اختلاطمقالات و پروژه های آماده

بتن سبک مسلح و مرکبِ ارتجاعی؛ یک فن آوری کاربردی برای افزایش موثر مقاومت و ایمنی در برابر زلزله

مقدمه:

چنان که می دانیم، کاربرد بتن های سبک دارای مزایای متعددی است. از جمله مزایای شناخته شده کاربرد بتن های سبک می توان به این موارد اشاره نمود: امکان پایین آوردن موثر وزن و ابعاد سازه و کاهش نیروهای جانبی وارده و نیز میزان فولاد و بتن مورد نیاز در اسکلت و پی و همچنین، زمان و هزینه های صرف شده برای حمل، اجرا، زیر سازی و …، افزایش میزان عایق حرارت بودن، بهبود ظرفیت کرنشِ کششی و توانایی تحمل حرکت های مقید شده ….

از دیگر سو، کاربرد بتن های سبک و به ویژه بتن های سبک مسلح با وجود همه مزایای شایان توجه آن با مشکلات مهمی نیز روبرو بوده است.

از جمله مشکلات مهم و چه بسا، “اساسی” فرا راه کاربرد بتن های سبک و بتن های سبک مسلحِ معمول می توان به این موارد اشاره نمود: امکان قابل توجهِ”ترد و ناایمن گشتن الگوی شکست (به ویژه در مورد دال های بتنی مسلح با ضخامت کم و مقاومت فشاری نسبتا پایین بتن)”، جمع شدگی زیاد و ناپایداری حجمی، درگیری نامناسب تسلیحات در بتن، پایین بودن مقاومت های مکانیکی از جمله، مقاومت ضربه ای، برش پانچ، کم بودن نسبت های مقاومت های برشی و کششی … و نیز مدول های ارتجاعی (الاستیسیته) استاتیکی و دینامیکی به مقاومت فشاری، معضلات ناشی از افت و خزش و خستگی، مسائلِ مربوط به پایایی به خصوص در دراز-مدت و در برخی شرایط محیطی، موضوع انتقال نیروهای جانبی، برخی محدودیت های اجرای کارگاهی و ….

در سامانه مرکب موسوم به بتن سبک مسلح و مرکب ارتجاعی به مثابه یک فن آوری “ساده و کاربردی”، و ضمن امکان کاربرد مقتضی برخی عناصر همراه (بسته به مورد)، به نوعی سعی در حل توأمانِ پاره ای مشکلات مزبور در چارچوب یک سامانه عمل کننده واحد (همراه با در نظر داشتن مجموعه عوامل فنی، اقتصادی و اجرایی مربوط) تا حد امکان شده است.

تاریخچه:

ـ در ابتدا به نوع خاصی از بتن های سبک، موسوم به “بتن های “EPS (Expanded Polystyrene) می پردازیم.

بتن های سبک EPS به طور کلی، انواعی از بتن های سبک می باشند که در آنها برای کاهش وزن حجمی از دانه های بسیار سبک و نسبتا، آب گریزِ پلی استایرین به مثابه سبک دانه، با توزیعی نسبتا همگن در بافت بتن استفاده می شود. بتن های حاوی سبک دانه های پلی استایرین، به دلیل فراهم آوردن امکان دستیابی به “وزن های حجمی پایین”، ضریب انتقال حرارت کم و دارا بودن برخی امکانات کار پذیری از قبیل قابلیت های برش و میخ پذیری، ویژگی حائل صوتی و امکان جذب لرزش و …، در ایران و جهان سابقه کاربرد داشته و در منابع ایرانی و به خصوص، بین المللی نیز در موارد متعددی به آنها اشاره شده است.

http://file.naghsh-negar.ir/images/q8p0u7gd47294rovhwq4.png

برای مثال در «ACI 523»، به عنوان یک منبع معتبر بین المللی، این گونه بتن ها و دانه های “پلی استایرین” به کار رفته در آنها، به طور مشخص همراه با بعضی از رایج ترین انواع بتن های سبک همچون بتن های حاوی سبک دانه های پرلیت و ورمیکولیت، بتن های موسوم به کفی و گازی (موسوم به سلولار، و حاوی سیمان و ماسه و یا “سیمان خالص”)، و         سبک دانه های مربوط معرفی شده اند . [گفتنی است که در قسمت های مختلف ACI 523، برخی انواع رایج بتن های سبک و بتن های سبک عایق (با وزن حجمی خشک برابر یا کمتر از ۸۰۰ کیلوگرم در متر مکعب) با ذکر بعضی اجزا، ویژگی ها و معیارهای مشخصِ مربوط (بسته به نوع کاربری از قبیل باربر و یا غیر باربر بودن در فشار و یا خمش) تبیین گشته اند …. چه این که بیان حداکثر جمع شدگی مجازِ ناشی از خشک شدن در طی ۳ ماه (برابر با ۰٫۲ درصد) برای بتن های سبک با وزن حجمی خشک معادل یا کمتر از۸۰۰ کیلوگرم در متر مکعب، الـزام به دارا بـودن حداقـل مقـاومت فشـاری در حدود ۲٫۰۷ مگاپاسکال یا ۲۰٫۲۸۶ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع در منبع ACI 523 برای بتن های سبک سلولار به منظور استفاده در قطعات مسلح بتنی به مثابه دال های سقف و کف و نیز دیوار[i]، و بیان برخی دیگر از مباحث مقتضی از قبیل قابلیت های باربری و امکان بهره گیری به مثابه دیوار باربر … (از جمله در مورد سازه های بتن مسلح با  بتن های دارای وزن حجمی خشـک برابـر یا کمتر از ۸۰۰ کیلوگرم در متر مکعب و در صورت تامین الزامات و شرایط مقتضی؛ مندرج در همین بخش و نیزACI 318  …) در ایـن بخــش از ACI صورت گرفته است. در ضمن، بسته به مورد به برخی دیگر از بخش ها (از قبیلACI 318 ) در مواردِ مربوط ارجاع داده شده است …. [ii](“قابل ذکر است که استفاده از عبارت «بتن سبک» به جای عبارت «ملات سبک» در مورد مصالح پایه سیمانی مورد نظر در اینجا نیز با توجه به استفاده از عبارت بتن سبک برای اشاره به موارد مشابه در منبع یاد شده و مانند آن بوده است.”)]

در دنیا و به ویژه در کشورهای صنعتی، بتن های حاوی سبک دانه های پلی استایرین موارد مصرف متعددی دارند.   شرکت های زیادی در جهان قطعات ساخته شده با بتن های EPS را در ابعاد مختلف، به صورت غیر مسلح و یا مسلح با تسلیحات فلزی یا غیر فلزی، چه به عنوان قطعات باربر و مسلح و چه به ویژه به عنوان قطعات سبک ترِ غیر باربر (از جمله در مورد استفاده در سامانه ای مشابه با Wall Dry گچی رایج …) تولید می نمایند.[iii] همچنین در ایران هم برای مثال، شرکت یونوبتن (با کارخانه ای واقع در حوالی هشتگرد) سال ها پیش با وارد نمودن فن آوری تولید انواعی از این بتن ها از کشور آلمان، بلوک ها و قطعات بتنی سبک را در چند وزن حجمی مختلف تولید می نموده، و پروژه هایی چند هم با آن اجرا شده است. بعدها نیز امثال بتن سبک مزبور توسط افراد و شرکت ها و مراکز متعددی در کشور عرضه شده است.[iv]

ـ همینطور استفاده از “مشبک های فلزی پیش-جوش شده” ساده و یا سه-بعدی، و یا فوم به مثابه قالب و یا عایق (چه به تنهایی و چه همراه با مشبک های مزبور) در ایران و جهان سابقه ای زیاد دارد. از این سیستم به طور وسیع همچنین برای ساخت دیوارهای باربر و و غیر باربر و نیز سقف ها (در چارچوبی “مشابه” با سقف های موسوم به تیرچه-بلوک[v]) استفاده می شود.

در ایران ورود فن آوری مشبک های خاص مزبور همراه با فوم میانی و ملات ماسه-سیمان (با عیار سیمان نسبتا بالا) به سال های نیمه نخست دهه ۵۰ شمسی باز می گردد.[vi] [پر واضح است که این فن آوری هم مانند فن آوری بتن های EPS یا فن آوری پانل های ساندویچی با سوابق علمی و اجرایی بسیار، به درستی جای خود را داشته؛ در نقاط مختلف دنیا اجرا گشته، و به ویژه به منظور استفاده به عنوان قطعات باربر در فشار، ضوابط و آیین نامه ویژه خود را خواهد داشت ….]

گفتنی است که به طور کلی فروسیمان ها (به مثابه یک سیستم عمل کننده واحد و “مرکب از” بتن ریزدانه با عیار مناسب سیمان یا مواد سیمانی و مشبک های فلزی، و با توجه به مزایایی از قبیل نسبت های بالاتر مقاومت های برشی و خمشی به وزن در آنها …) در منبع ACI 544، و بتن های الیافی نیز (همچون برخی بتن های حاوی الیاف پلی پروپیلن با مقاومت ضربه ای بالاتر و جمع شدگی مهار شده …) درACI 549  به تفصیل مورد بحث قرار گرفته اند. اینها جملگی موارد کاربرد بسیار زیاد و گسترده ای در صنایع راه و ساختمان … داشته و دارند.

 ـ با توجه به مجموعه موارد بیان شده و با در نظر داشتنِ برخی تجربیات داخلی و خارجی در این باره و مشکلات و معضلاتِ چه بسا، راهبردی موجود در زمینه پیش ساختگی و به خصوص، سبک سازی (همچنین در هنگام بهره گیری از  بتن های سبک)، استفاده از “گونه ویژه ای از بتن های سبک EPS در ترکیب با الیاف و مشبک های فلزی” راه حلی مناسب به نظر می رسد.

بتن سبک خاص مزبور ضمن سادگی در تولید (با امکانات داخلی)، در مقایسه با برخی از دیگر انواع معمول بتن های سبک (که در آنها ضمن بهره گیری از سبک دانه های دارای انعطاف پذیری به مراتب کمتر، عیار مواد سیمانی نیز پایین تر بوده و پیوستگی و همگنی خاصِ مورد نظر در ماتریکس وجود ندارد) دارای این مزایاست: نسبت های بالاتر مقاومت های کششی، برشی، خمشی، ضربه ای و مدول های ارتجاعی (الاستیسیته) استاتیکی و دینامیکی “به مقاومت فشاری “؛ قابلیت چسبندگی (پیوستگی) و درگیری افزون تر با تسلیحات؛ زیاد بودنِ کرنش متناظر با قله مقاومت و به ویژه، “کرنش متناظر با گسیختگی(ecu) ” و طاقت شکست در این بتن (که به نوبه خود، همچنین بالا بودنِ ضرایب بلوک تنش بتن؛ a و b را به همراه دارد) و نسبت های بالای سطح زیر منحنی تنش-کرنش و “مقاومت در حد رفتار ارتجاعی (Elastic Limit)” به مقاومت نهایی (به ویژه با توجه به وزن حجمی مربوط) و به طور کلی دارا بودن ظرفیت های ذخیره و جذب انرژی بالاتر و شکننده نبودن و تمایل به وقوع نوعــی الگوی له شدگی به جای خرد شدگی معمول و گسترش یابنده (در بار گذاری های فشاری بیش از حد آستانه)؛ شکل پذیری (Ductility) مطلوب؛ امکانات شکل گیری و کار پذیری و اجرایی بیشتر (از جمله در محیط کارگاه) و نیز قابلیت نیل به پایایی مناسب ….

همچنین کاربرد الیاف هم به خصوص با توجه به وزن حجمی پایین بتن و پیوستگی و فشردگی ماتریکس آن با عیار بالای مواد سیمانی (که به نوبه خود به درگیری مناسب ترِ ماتریکس با الیاف و کارکرد بهتر آنها در تعامل با یکدیگر می انجامد) سبب بهبود نسبت های مقاومت های کششی، برشی، خمشی، ضربه ای[vii]، سایشی، انقباض و چسبندگی (پیوستگی) به مقاومت فشاری، افزایش سطح زیر منحنی تنش-کرنش و قابلیت جذب انرژی، ظرفیت کرنش کششی، طاقت شکست و کرنش متناظر با گسیختگی (εcu)، و همچنین “مهار موثر اثر جمع شدگی” و کاهش نشست بتن و نیز احتمال بروز ترک می شود.

بدین ترتیب وقتی این بتن همراه با الیاف و مشبک های فلزی مورد نظر به کار رود عملا همراه با دیگر اجزا در چارچوب یک سامانه واحد (به مثابه یک سیستم مرکب) عمل کرده، و مدول فنریت و ظرفیت جذب انرژی آن در خمش و ضربه نیز به میزان شایان توجهی بیش از مواردی خواهد بود که برخی دیگر از انواع بتن های سبک (به شرح بالا) همراه با مشبک های مزبور به کار روند.

با ترکیب بتن سبک ویژه یاد شده با اجزای متناسب شامل مشبک و الیاف در چارچوب یک فن آوری “ساده و کاربردی”، یک سامانه مرکب با رفتار یکپارچه و دارای ساختار شبکه ای به دست می آید؛ به گونه ای که ضمن دارا بودن رفتار مناسب در “خمش و ضربه”، و پخش و توزیع هر چه بیشترِ تنش های داخلی در گستره سیستم (همراه با جذب و مهار نسبی آنها با توجه به نقش سبک دانه های تغییر شکل پذیر و نیز الیاف و تسلیحات به کار رفته)، مزایای پیش گفته به گونه ای کیفی ارتقاء یافته؛ کنترل موثر معضل جمع شدگی ممکن شده، و همراه با افزایش استحکام و به خصوص، ظرفیت جذب انرژی یا مدول فنریتِ (u) ویژه در خمش، همچنین احتمال بالای وقوع شکست از نوع ناایمنِ ترد (به مثابه معضلی اساسی در دال های ساخته شده از بتن های سبک مسلحِ معمول) … منتفی می گردد.

در این باره، همچنین تا به حال، مطالعات و آزمایشات متعددی نیز چه بر روی بتن سبک EPS مورد نظر به تنهایی و چه بر روی قطعات بتن سبک مسلح و مرکب ارتجاعی (همچنین شامل بارگذاری های فشاری و خمشی تحت استانداردِ     ASTM E 72) انجام گرفته و نتایج آنها هم در قالب مقالات، پایان نامه، گزارش پروژه، بروشور و لوح فشرده منتشر گشته است ـ چه این که محصولاتِ مربوط نیز در چارچوب موارد کاربری معمول و در چارچوب معیارها و ضوابط رایج، در نمایشگاه های تخصصی و بین المللی عرضه شده و مورد استفاده قرار گرفته اند.

بدین ترتیب تا به حال در موارد مختلف و متعددی از سامانه ساده و کاربردی یاد شده به مثابه دیوارهای سبک و عایق جدا کننده داخلی و خارجی (به مثابه گونه ای پانل مسلح ساندویچی)، قطعه دال زِبَرین در سقف های دارای تیرهای فرعی (با حاشیه اطمینان بالا و با لحاظ داشتن روابط و معادلات معمول و مقتضی …)، سقف های شیب دار و گنبدی-شکل، قطعات عایق حرارت، حائل صدا، حائل آتش و … در همراهی با عناصر و مصالح مقتضی در هر مورد استفاده گشته است.[viii][i]  این به جز حداقل مقاومت فشاری لازم معادل ۰٫۴۸ مگاپاسکال ذکر شده در  ACI 523; Part 1برای موارد معمول عایق بندی صِرف و … می باشد.

 [ii] در  ACI 523.IR–۹۲در قسمت های ۱-۳-۱ و ۲-۲-۲ (زیر عناوینِ                                                                Types of Low-density concrete-Aggregate type و Aggreregates-Polystyrene) و پس از مبحث سبک دانه پرلیت و پیش از مبحث سبک دانه ورمیکولیت به موضوع دانه های مزبور پرداخته شده است و سپس در جداول ۳٫۶، ۳٫۵، ۳٫۴، ۳٫۳ و ۳٫۹، به ترتیب، ویژگی هایی مانند مقاومت فشاری در حدود وزن حجمی مورد نظر، مدول الاستیسیته استاتیکی در حدود دانسیته مورد نظر، جمع شدگی ناشی از خشک شدن، ضریب انبساط حرارتی و ضریب انتقال حرارت (در حدود وزن حجمی مورد نظر) در انواعی از این گونه بتن ها ارائه گشته است. (ضمن این که همچنین، پارامترهای مزبور در دیگر بتن های سبک رایج و معمول از قبیل بتن های پرلیت، ورمیکولیت و سلولار، اعم از کفی یا گازی نیز بیان شده است.) همینطور در همین منبع در قسمت ۲٫۱، برخی الزامات در هنگام بهره گیری از بتن های سبک حاوی دانه های  پلی استایرین به طور کلی (مانند لزوم استفاده از سیمان های با حرارت زایی کم مانند سیمان پرتلند تیپ II در هنگام بتن ریزی قسمت های دارای ضخامت بیش از ۶inch=152mm) ذکر شده است. (گفتنی است که به طور کلی در منبع مزبور، بسیاری از موارد و چه بسا، اصطلاحات به کار رفته در زمینه قابلیت باربری و مانند آن در مباحث عمومی، همچنین به موضوعاتِ مربوط به “دیوارهای باربر” و … اشاره دارند.) [همچنین، علاوه بر منبع شناخته شده مزبور، همچنین در دیگر منابع نیز به طور مکرر بتن های EPS مورد اشاره قرار گرفته اند. برای مثال: در برخی منابع آکادمیک دیگر در مبحث بتن های دارای قابلیت میخ پذیری یا به اصطلاح،   «بتن های میخ پذیر»، بتن های حاوی دانه های پلی استایرین نیز مورد بحث قرار گرفته اند و در این مورد برای نمونه به بتن هایی با عیار مواد سیمانی معادل ۴۱۰ کیلوگرم در متر مکعب و وزن حجمی ۵۵۰ کیلوگرم بر متر مکعب و حاوی سبک دانه های پلی استایرین هم اشاره شده است …. در ضمن در جستجو برای بتن های حاوی سبک دانه های پلی استایرین در شبکه اینترنت، مقالات و سایت های متعددی با عناوینی مانند “Betostyrene”، “Elastic Composite Concrete” (ECC) ، “EPS Concrete”، “B-Lite Aggregate” و … معرفی می شود که در آنها، برخی نتایج بررسی های مربوط در مراکز دانشگاهی و خصوصی در مناطق مختلف جهان، ویژگی های فنی، مزایا، … و تصاویر متنوعی از موارد اجرا شده گوناگون با انواع مختلف این نوع بتن به طور کلی ارائه گشته است.]

[iii] برای مثال، شرکت هایی از قبیل Unifix، Betostyrene و … از جمله تولید کنندگان محصولات ساخته شده از بتن های سبک EPS در در امریکا، اروپا، استرالیا و کانادا هستند.

[iv] در ضمن به ویژه در سال های اخیر هم افراد و شرکت های متعددی (از قبیل آقایان مهندسین شفقی، معدنی اصفهانی، هولاکویی و همکاران در دانشگاه آزاد اهواز، کاظمی و همکاران، و نیز شرکت های ویما، ماندگار بلوک، کلینیک ساختمانی ایران، ابنیه سازان و …) هم انواعی از بتن های سبک موسوم به EPS را در قالب قطعات و بلوک های سبکِ تو پر و یا تو خالی (مجوف) و با نام های مختلف در داخل کشور ساخته، معرفی و یا عرضه نموده اند.

بهره گیری از پوزولان ها در انواع مختلف همچنین برای کمک به شناور نگه داشتنِ سبک دانه ها و “توزیع همگن تر آنها” در      بتن های سبک (از طریق تاثیر بر خواص رئولوژیک آنها) نیز اگرچه در دنیا و برای مثال در مورد سبک دانه های سیلیسی و … به نوعی سابقه دارد، اما در مورد سبک دانه های پلی استایرین به طور خاص این کار در سال های ۱۳۷۷-۱۳۷۶ در گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران با استفاده از خاکستر آسیاب شده “پوسته سبوس برنج” و عیار بالای مواد سیمانی برای ساختنِ نمونه هایی با وزن حجمی پائین، مقاومت های مکانیکی مطلوب و دیگر ویژگی های مورد نظر (به نام بتن پوزولایت؛   Pozzo-lightcrete) صورت گرفت، که گزارش و مقالات آن نیز در همان سال ها و پس از آن انتشار یافته است. (بعدها نیز باز   گونه ای از همین نوع بتن سبک حاوی سبک دانه های پلی استایرین با نام “بتااستایرین” در کشور تولید و عرضه می شده است.)

[در ضمن به نظر می رسد فعالیت های مستمر انجام شده در راستای دستیابی به بتن سبک ویژه EPS و سامانه موسوم به بتن سبک مسلح و مرکب ارتجاعی و تلاش های بعضا وسیعِ صورت گرفته برای تکامل و گسترش آن نیز به سهم و نوبه خود و روندی متقابل، در ارتقا و توسعه بهره گیری از امثال این گونه مصالح و فن آوری ها و به خصوص، مشبک های سه -بعدی فوم دار (ضمن کار بیشتر بر روی آنها) و به طور کلی گسترش مقوله سبک و یکپارچه سازی در سطوح مختلف در سال های اخیر، به طور مستقیم و غیر مستقیم نقش داشته است ….]

[v]  این به جز موارد معمول و شایع استفاده از بلوک پلی استایرین به جای بلوک های رایج در سقف های موسوم به تیرچه-بلوک      می باشد. (چه که در این باره، همچنین ضوابط و آیین نامه های مربوط نیز از سوی نهادها و سازمان های ذیربط تهیه و منتشر     گشته اند.)

[vi]  از همان زمان، پاره ای مراکز آکادمیک و دانشگاهی نیز بر روی این گونه سامانه ها، با قابلیت حذف اسکلت در بناهای با طبقات کم مانند بناهای یک طبقه و …، مطالعات، تجربیات و انتشاراتی داشته اند. از جمله دانشگاه های پیشگام در این باره، دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک سابق) بوده است. برای مثال در حدود سال ۱۳۵۴ و با همکاری بخشِ مربوط در دانشگاه مزبور، بناهایی در منطقه بافق با استفاده از پانل های فوم دار و مسلح فضایی و ملات ماسه-سیمان، به مثابه دیوار و سقف و همراه با حذف اسکلت های معمول اجرا گشته است. [در ضمن در این باره، شرکت های متعددی در نقاط مختلف دنیا مشبک های فلزی پیش-جوش شده ساده و یا سه-بعدی فوم دار (به ویژه، با فوم پلی استایرین) را تولید نموده، و یا به اجرای پروژه های مختلف ساختمانی و غیره با استفاده از این مشبک ها همراه با ملات ماسه-سیمان می پردازند. (از این جمله می توان به شرکت های ارسباران، ایران پانل، ایستا سازان سبک فر، بانیار، پوما، دیواساروج، سِپ، سکناکار، فاراب راه، فوما، و … در ایران، و EVG، Three Dee Panel، ۳D Panel و Hadrian، Polymex، Lubben Group، ICS، Panel W، Monolite، و … در دیگر نقاط جهان اشاره نمود.)]

[vii]  قابل ذکر است که به طور کلی و برای مثال، مدول ارتجاعی الیاف پلی پروپیلن در ضربه به میزان قابل توجهی افزایش می یابد.

[viii]  برای مثـال، در برخی پروژه ها نیز به عنوان نمونه از همین گونه بتن برای ساخت سطوح و دیوارهای داخلی و خارجی در سطح و ارتفاع زیاد (و دارای مقاومت مناسب در برابر آتش)، دیوار حائل و عایق صوت، و دال کف و سقف (از جمله به عنوان محوطه سِن و سقف راهروهای زیرین؛ طراحی شده برای سربار موثر معادل ۵۰۰kg/m) استفاده شده است ….

جهت دانلود نسخه کامل مقاله و استفاده از آن از کادر پایین به صورت رایگان دانلود نمایید…

 

برچسب ها

نوشته های مشابه

‫۴ نظرها

  1. با سلام و ارادت.وتشکر از شما بخاطر سایت پر بارتون.میخواستم بدونم ایا روشی رو برای جلوگیری از شیرین کیج شدن بتون سبک فوم کانکریت یا سی ال سی میشناسید؟در صورت امکان راهنمایی بفرمایید متشکرم

    1. با سلام و تشکر
      جمع شدگی (shrinkage) بر اثر عمل هیدراسیون زیر سیستم خمیری (مخلوط آب و سیمان ) به وجود می آید و معمولا در انواع بتن تا ۶% حجم کل این اتفاق رخ می دهد . پس این رخداد کاملا شیمیائی بوده و بحث از دست مهندسین عمران خارج میشه و باید دست به دامن مهندسین مواد و شیمیست ها بشیم تا بتونیم با استفاده از پدیده های شیمیائی به نتیجه ای برسیم در صورت لزوم با بنده تماس حاصل نمائید تا راهنمائی های بیشتر و دقیق تر خدمتتون ارائه دهم .
      شماره تماس : ۰۹۳۶۵۴۰۱۲۱۶

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن