تحلیل و طراحی سازه ها

عملکرد میراگر و ضربه گیرها در ساختمان ها هنگام زلزله

جداسازی پایه و اساس یکی از راه حل های موثر برای محافظت ساختمانهای بزرگ از خسارت زلزله میباشد. این راه حل پرهزینه است زیرا کل ساختمان باید به تکیه گاه های غلتکی که در سرتاسر سازه توزیع شده باشند . دارای نتایج مشابه و در عوض هزینه پایین تری می باشد. این مقاله به چگونگی نصب این میراکننده های لزج در سازه می پردازد .

base_isolation_effect

۱-    مقدمه

در مورد سازه های بزرگ اثبات گردیده است که جداسازی پایه سازه یک راه حل مفید برای کاهش دادن و مستهلک کردن تمایلات لرزه خیزی سازه است با این حال این کار می تواند پر هزینه باشد و سازه های بزرگ را دچار تغییرات کند . در حال حاضر امکان ایمن سازی ساختمان تا حد قابل قبول در برابر زلزله با استفاده از مستهلک کننده های لزج روانگر وجود دارد بدون آنکه مجبور به جداسازی در سازه شویم.

با ارائه چند مثال نحوه استفاده از این تکنولوژی تشریح میگردد.

بحش بعدی این متن به توضیح مستهلک کننده چسبناک روانگر می پردازد و نحوه کارکرد و چگونگی اقتصادی بودن آنرا تشریح می کند.

۲  سیال لزج میراکننده چیست ؟

سیال چسبنده مستهلک کننده یک راه حل برای افزایش اتلاف انرژی در سیستم های جانبی دیگر در ساختار سازه می باشد. یک سیال لزج میرا ضمن تعدیل انرژی از طریق

هل دادن سیال به درون مناخذ تولید یک فشار مستهلک کننده که تولید نیرو می کند نیز خواهد شد. این نیروهای میرا تا ۹۰ درصد خارج از فاز تولید تغییر مکان به وسیله نیروهای محرک رخ می دهند. این بدین معنی می باشد که نیروهای میراکننده تاثیری در افزایش نیروهای لرزه ای منجر به افزایش تغییر شکل سازه ندارند افزودن سیال میرا به یک سازه می تواند خاصیت استهلاک سازه رابه چیزی بیش از ۳۰% حدنهایی و بحرانی خود برساند که این مقدار در بعضی از موارد بیشتر هم هست. این عمل باعث کاهش عمده تحرکات لرزه خیزی میگردد . افزایش سیال میراکننده به یک سازه می توان موجب کاهش شتاب افقی طبقه و تغییر شکل های جانبی تا ۵۰% و گاهی بیشتر نیز می گردد.

۲-    توصیف سیال میرا کننده لزج

سیال ضربه گیر لزج مورد استفاده در سازه ها در شکل ۱ نشان داده شده است ودارای عملکرد مشابه ضربه گیر در اتومبیل ها می باشد ولی در سطح نیرویی به مراتب بالاتر مورد استفاده قرار می گیرد.

ضربه گیر های ساختمان به مقدار قابل توجهی بزرگتر از ضربه گیرهای خود محور هستند و از فولاد ضد زنگ و یا مواد با دوام دیگر که حداقل چهار سال عمر مفید را برای این ساختار تضمین نماید ساخته می شود.

سیال ضربه گیر نوعی روغن سیلیکین است ( روغن حاوی اکسیژن و کوارتز ) که ضمن ساکن  و پایدار ماندن برای مدتها طولانی غیرقابل اشتعال و غیر سمی نیز می باشد.

قشر جدا کننده و آب بند در این سیال لزج ضربه گیر از تکنولوژی منحصر به فرد و بالای برخوردار می باشد.و طراحی آن بر اساس تحقیقات جوی صورت گرفته و موجبات نوعی تراوش را در سطح بهره برداری مجاز پدید

می آورد این طرح حقانیت خود را طی آزمایش های سخت به خوبی اثبات کرده است و به مدت بیش از ۴۰ سال در بخش های نظامی و تجاری مورد استفاده واقع گردیده است.

توانایی عمل مستهلک کردن توسط مایعی که روی سر بیستون در جریان است تامین می گردد . سر بیستون بواسطه وجود فاصله ای مناسب بین جداره داخلی سیلندر و جداره خارجی سر بیستون بوجود می آید و یک متعدد دایره ای ایجاد می کند.

سیال با عبور از این منفذ که با سرعت بالایی انجام می پذیرد عملکرد شبیه ضربه دامپر ( ضربه گیر خواهد داشت ) خصوصیات دامپر را همین شکل سر بیستون مشخص خواهد کرد رابطه بین نیرو و سرعت در این نوع از ضربه گیرها را می توان طبق رابطه زیر فرمول بندی نمود:

F=CVXPN

F  = نیروی خارجی بر حسب پوند

V = سرعت نسبی عبور از ضربه گیر

C = ضریب ثابت که مقدار آنرا قطر ضربه گیر و مساحت سوراخ مشخص می کنند

N  = یک ثابت نمایی است که می تواند مقداری بین ۹۵/۱ تا ۳/۰ را داشته باشد

در صورتیکه مقدار N بین ۳/۰ تا ۱ باشد دارای بهترین کارایی سازه ای خواهیم بود.

هنگامی که سیال ضربه گیر غلیظ تحت فشار شروع به ضربه زدن می کند مایع فوق الذکر از محفظه یا اتاقک ۲ به اتاقک ۱ جاری می شود. و هنگامی که سیال ضربه گیر لزج تحت شرایط کشش قراردارد مایع از محفظه اول به محفظه دوم سرازیر می شود. قطرت پرتش در طی عبور از محفظه حلقوی با ایجاد اختلاف فشار در روی سر بیستون باعث به وجود آمدن نیروی ضربه ای می گردند.

در همان لحظاتی که ضربات حفره سیلندر توسط فضای خالی بدنه سیلندر و سر بیستون در حال بوجود آمدن است . در صورت استفاده از ۲ ماده متفاوت در این قسمت ها با اتلاف انرژی گرمایی روبه رو خواهیم بود که منشا آن تفاوت طبیعی همان ۲ ماده متفاوت است . در صورت انتخاب درست این مواد با ضریب انبساط مناسب امکان پر کردن فاصله تغییرات سطح سیال که بواسطه تغییرات دمایی رخ داده است وجود دارد.

در صورت استفاده از تکنیک های طراحی مناسب می توان تغییرات در یک میزان مناسب+۲۰F  تا +۱۲۰  را تا ۱۵%  و یا بیشتر نیز کاهش داد.

تکیه گاه های کروی که در گوشه های دامپر سیال قرار می گیرند اجازه دوران نسبی را به سازه می دهند بدون آنکه مجبور به استفاده از دورپیچ شویم . عکس شماره ۲ جزییات این تکیه گاه غلتکی را نشان می دهد.

این تکیه گاه ها اجازه دوران چرخش در تمام جهات را می دهند به گونه ای که از دور پیچی دامپر سیال نیز ممانعت به عمل می آورند. بعضاً ممکن است در صورت انعطاف پذیری کافی سازه که باعث افزایش مقاومت دامپر نیز خواهد شد ما بتوانیم از یک نمونه از این اتصالات در شکل ۷ نشان داده شده است .

شکل شماره ۳ نحوه جاسازی و جایگیری یک صفحه اتصال رادر ضربه گیرها با لزج سیال نشان می دهد. این لچکی ها از یک پنجه مفصلی مادگی فرو رفته که به صفحه انتهایی محکم گردیده است تشکیل شده که از آن طریق به خود سازه جوش گردیده است . به خاطر اینگونه اتصالات ضربه گیرها به راحتی در داخل رکابک حرکت می کنند. هنگامی که در دامپر در رکابک قرار می گیرد می توان با میخ آن رادر جای خود ثابت کرد. میله اتصال دستک ها باعث محافظت میخ ها در جای خود می شود . برای ایجاد امکان تغییر در فاصله سوارخ ها و شیارها در سازه معمولاً در دامپرها از تعداد بیشتری فضا خط حرکت استفاده می کنند .

۴  مقایسه ضربه گیر با سیال لزج و جداسازی اساس و پایه  : در استفاده از فناوری جداسازی پایه و اساس و استفاده از سیال چسبنده ضربه گیر مایک هدف را دنبال می کنیم و آن کاهش میزان عکس العمل سازه در برابر تحرکات زلزله می باشد در استفاده از هر دوی این روشها امکان نگه داشتن سازه در ناحیه الاستیک وجود دارد بنابراین ما شاهد تغییر شکلهای پایداری در مورد زلزله خواهیم بود.

تکنیک های روش جداسازی پایه و اساس

جداسازی پایه و اساس تحرکات سازه را به وسیله منفصل کردن آن از زمین انجام می دهد. بدینوسیله که بالشتک های الاستومتریک و یا نوعی از تکیه گاه های لغزشی را در زیر سازه قرار می دهند و آنها را به پی متصل می سازد. این عناصر در طی زلزله با تغییر شکل خود جلوی حرکت زیاد سازه را می گیرند در مراحل پیشرفته تر جداسازی پایه ها را افزایش می دهند و به این وسیله دروه های تغییرات در یک سازه افزایش یافته و حتی از دوره زمانی زلزله های معمولی نیز فراتر می رود . انواع مختلفی از این منفصل کننده ها در بازار وجود دارد.

جداسازی پایه نیازمند جدایی و یا قطع تماس فیزیکی بین پی و خاک محافظ پی می باشد در اغلب موارد با قطع ستون های عمودی باربر سازه فاصله ای در حدود ۱۸ اینچ در زیر ستون و پی ایجاد می کنند که این بالشتک های جداکننده یا تکیه گاه ها در این فضا جاسازی می شوند.عمل جداسازی باید بین سیستم دیوارهای محیط در تماس با پی نیز انجام می شود که این امر ممکن است باعث تغییرات در خود سازه شود. سازه ای جداشده و قسمت های رویی سازه می بایستی برای بدترین شرایط محیطی مجدداً به نحو مناسبی که از حالت خطی والاستک خارج نشوند بازسازی و ترمیم شوند . این امر به طور کلاسیک با افزودن تعدادی دیوار برشی بتونی و یا قاب های مسلح انجام می پذیرد.

۵  تکنیک های روش سیال ضربه گیر

همانند روش جداسازی پایه و اساس هدف این روش نیز کاهش تحرکات لرزه خیزی سازه به مقدار بیشتر می باشد و به سازه امکان داشتن حالت خطی و الاستیک را طی رویداد زلزله خواهد داد. سیال لزج گیر و میراکننده با افزوده میزان میرایی سازه از طریق تعداد ضربه گیرها

باعث پایین آوردن میزان تشدید در طیف پاسخ زلزله خواهد شد. افزودن دامپر سیال به سازه تغییری را در بازه زمانی پاسخ به همراه نخواهد داشت و عملکرد آن به این طریق است که میرایی سازه در شرایط بحرانی از ۵ %  به چیزی بین ۲۰ تا ۳۰ درصد و بعضاً بیشتر افزایش می دهد شکل ۴ از UBC  اثر میرایی را بر طیف پاسخ سازه نشان می دهد ۳۰% میرایی باعث قطع کردن طیف پاسخ در میانه نسبی آن خواهد شد که میرایی ۵%  را نشان می دهد.

سیال ضربه گیر چسبنده قابلیت طراحی برای هم سازه های جدید هم سازه های ساخته شده را داراست. به خاطر کوچکی اندازه این قطعات به سازه اضافه میگردند بدون آنکه تغییری در شکل سازه بوجود آید این مسئله در بازسازی ابنیه تاریخی بسیار حائز اهمیت است افزودن این دمپرها یه سازه اغلب تغییری در خود سازه بوجود نخواهد آورد دمپرهای سیال لزج به طرق متعددی به عنوان اعضای قابل نصب هستند و یا می توانند به بادبندهای زیر شیروانی بسته شوند. عکس های ۵ و ۶ و ۷ و ۸ و ۹ این اتصالات را نشان میدهند.

شکل ۵ چگونگی اتصال یک عضو قطری متصل به تیرستون از یک قاب خمشی را با تیر ستون کناری توسط مفاصل را به خوبی نشان میدهد این اتصال توسط ضربه گیر با فناوریسیال لزج انجام می پذیرد نظیر اینگونه اتصالات هم در سازه های در حال ساخت و هم در سازه ه

های ساخته شده کاربرد دارد. شکل ۶ جزییات این پیکر بندی ویژه منحصر به فرد را نشان می دهند . شکل ۷ یک نوع دیگر اتصال را بین اعضای قطری و دامپر با فناوری سیال لزج را نشان می دهد.

شکل ۸ نشان می دهد دامپر حاوی سیال لزج می تواند نوک یک بادبند زیر تیر را به تیر کناری اتصال دهد حرکت نسبی بین نوک و لبه با تیر باعث عملکرد  دامپرها می گردد. در کل ۲ دامپر به هر قسمت فوقانی متصل می گردد یکی درفشار و دیگری در کشش کار می کنند. این پیکر بندی در ساختمان ۹۱۱  PACIFICBELL بکار گرفته شده است که بعداً درباره آن صحبت می کنیم.

شکل ۹ جزییات این پیکر بندی را نشان می دهد

امکان استفاده از بادبند تغییر شکل یافته زیر سری تیر وجود دارد که در آن در هر دو تیر بادبند از دامپر استفاده میگردد . در این موارد در دو سر هر دوی این شیرها برای انتقال از تکیه گاه غلتکی و یا دستک ها استفاده می گردد این نوع اتصال  را که برای اعضای قطری نیز قابل استفاده می باشد را در شکل ۷ مشاهده می کنید.

در این صورت یک سر دامپر تکیه غلتکی و سر دیگر یک بال تیر که به طور محکمی که به عضو قطری چسبیده است.

۶  تکنیک های طراحی و آنالیز برای دمپرهای سیال با ویسکوزیت بالا

تکنیک هایی که برای جایگذاری دامپر در سیستم جانبی یک سازه آماده به کار می رود با یک فرض شروع می شود که نیروهای جانبی در سیستم مقاوم در هنگام وجود تحرکات زلزله مبنای طراحی در حالات خطی والاستیک باقی بماند. این بدان معنی است که هیچ گونه تغییر شکل ماندگاری در اعضای سازه وجود ندارد و بنابراین هیچ گونه تعمیراتی بعد از زلزله نخواهد بود.

آنالیزهای تاریخچه زمانی سیستم جانب نیازمند طراحی د

سیستم ضربه گیر و مستهلک کننده می باشد . این آنالیز ها میزان سرعت طبقاتی درونی را که در آن سرعت ها ضربه گیر سیال نیاز به عملکرد دارد درا معین می کند . و در صورت استفاده از آنالیز تاریخچه زمانی می بایستی کمترین مقدار از سه شتاب تاریخچه زمانی سازه مورد بحث را که توسط مطالعات ژئوتکنیکی مشخص شده باشد را در اختیار آنالیزگر یا فرد قرار می دهد . زمانی که سرعت درونی طبقات مشخص می گردد مهندس می تواند اندازه دامپر را با استفاده از نیروی جانبی که بین ۳ الی۵ درصد وزن سازه می باشد تخمین بزند و بعد از آن که مهندس مقادیر سرعت ماکزیمم و نیز مقدار دقیق نیرو را بدست آورد ، اندازه دقیق دامپر حاوی سیال لزج را برآورد کند . استفاده از سطح نیروی اولیه و مشخص کردن مقدار سرعت طبقات توسط کامپیوتر انجام می گیرد . و مهندس می تئاند مقدار جابه جایی طبقات داخلی را بفهمد این جابه جایی های در این مرحله مهندسی سازه میزان کلی نیرو، سطح سرعت و میزان ضربه وارده به هر سطح ازدامپرها را دارد . و این تمام مواردی است که سازنده برای تخمین ارزش محصول و عرضه دامپر نیازدارد.

نمونه های تاریخی :

این بخش به معرفی تعدادی مثال و موارد استفاده از دامپرهای حاوی سیال می پردازیم که بعضی از آنها تازه ساز و بعضی ها در مرحله بازسازی و ترمیم قرارداشته اند. بعضی از این مثالها فقط جنبه مطالعاتی دارد درحالی که بعضی از آنها نمونه های واقعی هستند که از این نوع دامپرها در آن نصب شده است .

STOCKYON CITY HALL

یک مطالعه برای بررسی راه های ممکن برای بازسازی که ما را به استفاده از جداسازهای پایه های استفاده از دامپرهای سیال لزج و سایر تقویت های دیگر مرسوم

توصیه می کند . یکی از اهداف اصلی این مطالعه برآورد هزینه هر یک از این بازسازی ها بوده است که در طی آن مشخص گردید که بهره گیری از تقویت و استفاده از دامپرهای سیال لزج تقریبا یک هزینه را در بر دارند در حالی که هزینه روش جداسازی پایه ها ۴۰% بیشتر است. همچنین فهمیده شد که میزان بطول انجامیدن طرح درصورت استفاده از دامپر حاوی سیال لزج ضمن عدم عبور سازه از حد خطی و الاستیک به مراتب کمتر است . که این فناوری نیاز به تعمیرات را پس از زلزله به طور کامل از بین می برد.

STOCKYON CITY HALL یک سازه ۳ طبقه با ابعاد ۱۷۰FT  * ۱۰۲FT  است که از قاب های غیر منعطف بتنی و با آجر توپر در سال ۱۹۶۲ ساخته شده است .

محاسبات بیانگر نیاز به استفاده خطی از دامپر حاوی سیال لزج در جهت شمال به جنوب می باشد.

مقدار

مکان

سرعت

ظرفیت

۸

۱ST TO 2 ND FLOOR

۳ IPS

۱۶۰۰۰۰IB

۴

۲ND TO 3  RD FLOOR

۳ IPS

۱۰۰۰۰۰IB

۴

۳ RD TO 2 ND FLOOR

۳ IPS

۹۰۰۰۰IB

مجموع سطح نیروی مورد نیاز برای دمپرها در جهت شرقی به غربی نیز مشابه است اندازه و تعداد ضربه گیرها به خاطر همسان سازی خود با محدودیت های معماری قابل تغییر است.

این اتصال ویژه از شکل بندی نشان داده شده در تصویر ۷ که شامل دامپرهای قطری دو قسمتی می باشد ساخته

شده است .

بیمارستان با قاب خمشی فولادی

یک بیمارستان ۵ طبقه باقاب های خمشی نیاز به بازسازی و ترمیم دارد تابا تکیه بر این تغییرات قابلیت مقاومت مفصل ها در برابر تحرکات زلزله افزایش می یابد. در این مورد ویژه جداسازی پایه ها به دلیل هزینه های بالای اجراو کمبود امکانات راه حل خوبی نبود امکان کوتاه کردن سازه و جاه دادن مهارها در همه سطوح برای داشتن رفتاری الاستیک به سادگی  و به طور اقتصادی میسر نبود. در این مورد ویژه فهمیده شد که مقاوم سازی سنتی مرسوم هزینه ای حدوداً معادل ۶ تا ۸ میلیون دلار خواهد داشت که در قبال هزینه ۲ میلیون دلاری برای تجهیز سازه به دامپرهای حاوی سیال لزج رقم زیادی است. مضافاً اینکه سازه با این ضربه گیرها در مقابل زلزله نوسان زیادی در مقایسه با روش سنتی نخواهد داشت و کمترین ضرر را به ساکنین سازه و خود زیز ساخت سازه می زند. این نوع نتیجه گیری برای سایر سازه های قاب خمشی فولادی غیر منعطف نیز صادق است.

در این پروژه مهندسان به این نکته رسیدند که استفاده از دامپرهای حاوی سیال لزج در دو سطح در هر پنج طبقه سازه تمام ضوابطی را که برای یک راه حل خوب و قابل اجرا به آن نیاز داریم را در اختیار ما قرار می دهد.

این سازه پنج طبقه دارای ابعاد ۲۰۰*۲۰۰ است و مالک این بیمارستان قصد اضافه کردن ۲ طبقه دیگر را نیز دارد.در صورت افزودن این طبقه و بنا به روش های متداول و مرسوم تمام ۴۸۰ اتصال قاب خمشی می بایستی در برابر زلزله مقاوم سازی می شدند ولی راه حل جایگزینی آن یعنی استفاده از دامپر حاوی سیال لزج بسیار مفید تر بود . با اضافه کردن ۱۰۰ دامپر با ظرفیت ۱۲۰۰۰۰ LB  در امکان پایین نگاه داشتن تنش بال در

۲۰ برای زلزله ۴۷۵ ساه ودر ۲۵ برای زلزله ۹۷۵ ساله وجود دارد . این سطح پایین تنش بدین معنی است که دیگر نیاز به مقاوم سازی ۴۸۰ اتصال نیرو وجود ندارد در این نمونه ویژه ۵۰ دامپر در هر جهت نصب شد که درشکل ۹ نشان داده شده است .

ساختمان هتل

یک هتل در SACOMENTO  به ابعاد ۱۲۰*۸۰ مد نظر است. یک سازه ۷ طبقه که دارای قابهای حاوی بادبند های قطری می باشد و به خود قابهای بتن سازه اضافه شده است بازسازی این سازه مدنظر است گرچه با تاخیر در این بازسازی پیشنهادی ، دامپرها دور بادبندهای زیر تیرها در سه طبقه اول نصب شدند نتیجه آنکه هزینه بازسازی با روش دامپرها ۶۰% سایر روش های متداول است. و نتیجه بعدی انکه عملکرد سازه در زلزله های بزرگتر هم بهبود یافته است.

ساختمان ۱۷ طبقه MID-RISE با قاب های فولادی خمشی :

ابعاد سازه ۳۲۰ فوت و ۱۲۰ فوت است . در سیستم قاب های خمشی سازه ما شاهد تیرهای قوی و ستون های ضعیف هستیم . ۸۵۲ اتصال نیرو ستون نیاز به مقاوم سازی دارند و این روش مقاوم سازی دقیقاً پنج میلیون دلار هزینه در بر دارد در صورتیکه استفاده از دامپرهای حاوی سیال میراکننده بصورت خطی و درطبقات ۱۴،۱۲،۱۰،۸،۶،۴، ۱۶، هزینه تغییرات را به نصف کاهش می دهد .

PASIFIC BELL 911 FACILITY

اضافه کردن دامپرهای حاوی سیال میراکننده به این ساختمان در شهرSACRAMENTO نمونه بی نظیری است زیرا اضافه کردن دامپرهای طراحی شده

 

بعد از آنکه بهای باربر سازه به کل سازه متصل شده بودند صورت گرفت. صاحبان این سازه برای مقابله با زلزله های بزرگ و خطی نگه داشتن تغییر شکلها در ناحیه الاستیک تصمیم به استفاده از دامپرهایی گرفتند که با بادبندها ی زیر تیر اصلی همراهی می شدند . افزودن دامپرها به ساکنان این اجازه را میداد که در طی شرایط اضطراری یک زلزله همچنان در امنیت کامل به فعالیت های خود ادامه دهند.

۷  نتیجه گیری

دامپرهای حاوی سیال میرا کننده انرژی قابلیت مقاوم سازی ساختمان و عملکرد آنرا در طی زلزله های بزرگ دارا هستند ضمن آنکه تواماً در سازه های نوساز و یا ساخته شده قابل استفاده می باشند . این دامپرها جایگزین مناسبی برای روش جداسازی از پایه ها می باشند زیرا هم هزینه کمتری دارد و هم نصب و اجرای آن راحت تر است.

برچسب ها

نوشته های مشابه

‫۲ نظرها

  1. از مطالب استثنایی و سایت فوق العاده تون واقعاً سپاسگزارم؛امیدوارم همیشه پیروز و سربلند باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن